Politieke Markt

Live verslag vanuit het gemeentehuis van de carrousel- en raadsvergadering. Tijdens de pauzes interviews met politici.


Carrousel
Eens in de vier weken vindt op een donderdag de politieke markt plaats. Onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan worden dan voorbesproken. Dat voorbespreken van onderwerpen gebeurt in de zogenaamde carrouselvergaderingen. De carrouselvergaderingen zijn te vergelijken met de vroegere commissievergaderingen. De carrouselvergaderingen vinden gelijktijdig plaats in de raadszaal en in de commissiekamer van het gemeentehuis.

Raadsvergaderingen
De belangrijkste taak van de gemeenteraad is om namens de inwoners van de gemeente besluiten te nemen. Eens in de maand op donderdag is er een raadsvergadering in de Raadzaal van het gemeentehuis in Groesbeek. De vergadering begint doorgaans om 20.00 uur. De raadsvergaderingen worden voorbereid in het presidium en het carrousel. Inspraak tijdens raadsvergaderingen is niet mogelijk. Voor inspraak kunt u terecht bij het presidium en het carrousel.

Uitzendingen
De carrouselvergaderingen worden op de radiokanalen van de Omroep uitgezonden.
De gemeenteraadvergaderingen worden op de TV én radiokanalen uitgezonden.

Vergaderschema
2017
april6 aprilCarrousel
20 aprilGemeenteraad
mei--
juni1 junicarrousel
15 juniGemeenteraad
29 juniCarrousel
juli 13 juliGemeenteraad
augustus--
september14 sepCarrousel
28 sepGemeenteraad
oktober26 oktCarrousel
november2 novBegroting
9 novGemeenteraad
30 novCarrousel
december14 decGemeenteraad